07.05.2008 18:33

Příprava na zkoušky STV v Plzni

Dle dohody jsou domluveny dva tréninky v oddíle TJ Skvrňany Plzeň, jako příprava na zkoušky STV tamtéž.

Trénik je ale možné určitě absolvovat i za účelem dalšího rozvoje svého karate, bez plánu zkoušek STV.

Případnou domluvou na dopravu je pověřen Michal.

Termíny 16. a 26. 5.2008 (pá a po) 18-20 hod. - TJ Skvrňany

S pozdravem Honza

—————

Zpět